Projekt ke zkoušce

Písemný projekt je součástí zkoušky:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Chůva pro děti v dětské skupině
 • Rozdílová zkouška verze 2019

Uchazeči přihlášeni na rozdílovou zkoušku verze 2020 (viz hodnotící standard u materiálů) projekt ke zkoušce nevypracovávají.

Písemný projekt:

Uchazeč před komisí představí připravený výchovný celek na zadané téma s využitím přinesených vlastních pomůcek. K této části taktéž zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou stran A4 (standardní velikost písma a řádkování). 

Uchazeč tento projekt odevzdá nejpozději 7 dnů před termínem konání zkoušky do svého účtu na webu. Soubor prosíme odevzdat ve formátu PDF a pojmenovaný Vaše jméno_datum zkoušky.

Písemná část bude obsahovat:

 • Vaše jméno a datum zkoušky v hlavičce
 • název projektu
 • výchovný cíl
 • věkovou kategorii dětí
 • počet dětí
 • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit
 • popis jednotlivých aktivit
 • časovou dotaci

Projekt následně uvedete před komisí v rámci ústní části zkoušky v praxi: 

 • přineste si pomůcky, které v rámci projektu pro děti potřebujete (dostačující ilustračně, není nutné mít vše v daném počtu a rozsahu)
 • následně si představte, že komise jsou děti - vysvětlíte aktivitu, tak aby to děti pochopily + pro komisi samozřejmě doplníte, co aktivita rozvíjí a proč jste ji zařadili do své práce